Nasze doświadzczenie

Projektowanie i kosztorysowanie

Posiadamy doświadczenie zarówno w projektach podlegających postępowaniom przetargowym o zamówienia publiczne, jak projektach dla inwestorów prywatnych.
W obszarze zamówień publicznych projektowaliśmy m.in.:

 1. sieci wodociągowe (koncepcja, projekt) dla gminy Nowa Wieś
 2. sieci kanalizacyjne w miejscowości Mosina, Łuków, Poznań
 3. węzły komunikacyjne (np. sieci pod budowę linii tramwajowych w Olsztynie, wybrane instalacje węzła komunikacyjnego Kaponiera w Poznaniu
 4. instalacje wewnętrzne w szkołach (np. ZSM w Świnoujściu), dworcach kolejowych (Dworzec w Swarzędzu), szpitalach (Szpital Miejski w Kościanie)

W obszarze obsługi inwestorów prywatnych:

 1. projekty instalacji tryskaczowych w halach produkcyjnych w m. PW Masterchem Przylep, Dream Seat & Sleep w Ryczywole
 2. projekty instalacji sanitarnych domów jednorodzinnych w Świnoujściu, Poznaniu, Kościanie, i innych
 3. projekty instalacji odwodnienia obiektów elektrociepłowni CCGT PKN Orlen w Płocku
 4. projekty sieci, przyłączy i instalacji dla Stowarzyszeń – uzyskiwanie dotacji na budowę.

W ramach działalności opiniujemy i optymalizujemy także opracowania branżowe np. projekty wykonawcze realizowane wg koncepcji projektuj i buduj, czy projekty opracowywane przez Zamawiającego, zlecone do weryfikacji przez Wykonawcę.

Kierowanie robotami

W ramach działalności z zakresu kierowania i nadzorowania robót, świadczymy usługi zarówno Kierownika Robót Sanitarnych i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. sanitarnych, jak działamy w funkcji Inwestora Zastępczego Robót.
Wybrane realizacje:

 1. nadzór autorski nad dostosowaniem Terminala PL Ławica w Poznaniu do wymogów strefy Schengen
 2. nadzór inwestorski nad przebudową dworca kolejowego w Swarzędzu, Kościanie
 3. nadzór inwestorski nad wymianą murawy wraz z instalacjami na Stadionie Miejskim Inea Stadion w Poznaniu
 4. nadzór inwestorski nad budową strefy kibica Euro 2012 w Poznaniu
 5. nadzór autorski nad przebudową instalacji węzła komunikacyjnego Kaponiera
 6. nadzór nad robotami na budowie dworca Nowa Łódź Fabryczna
 7. project managment i kierowanie robotami przebudowy sieci sanitarnych przy budowie linii tramwajowej w Olsztynie
 8.  kierowanie robotami i nadzór inwestorski na budowie kompleksu usługowo-wypoczynkowo-hotelowego Baltic Park Molo w Świnoujściu (hotel Radisson Blu Resort Świnoujście, apartamentowiec Baltic Park Fort)

W ramach działalności doradzamy Inwestorom i Wykonawcom na każdym etapie realizacji kontraktu w sprawach związanych z zaawansowaniem robót, rozliczeniami, sporami oraz roszczeniami, konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających. Współpracując z rzeczoznawcami i biegłymi sądowymi, jako Niezależny Konsultant przy SIDIR, wydajemy opinie w sprawach realizacji robót sanitarnych oraz doradzamy Przedstawicielom wykonawców na kontraktach opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC na każdym etapie realizacji kontraktu