O firmie

Firma Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych Łukasz Lewiński od 2007 roku bierze udział w procesach związanych z zarządzaniem robotami budowlanymi i projektowaniem sieci i instalacji sanitarnych.

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i nadzorze autorskim i inwestycyjnym zarówno przyłączy i sieci zewnętrznych, jak instalacji wewnętrznych oraz w obsłudze inwestycji z zakresu Prawa Wodnego np. opracowywaniu operatów wodnoprawnych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Posiadamy stosowne uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, certyfikat Niezależnego Konsultanta FIDIC przy SIDIR, jak i świadectwa przynależności do WOIIB, PZITS, SITP oraz SIDIR.

Współpracujemy z zespołem fachowców posiadających uprawnienia z innych branż.
Działamy na rynku świnoujskim oraz wielkopolskim.

Posiadamy stosowne uprawnienia i certyfikaty z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji tryskaczowych zgodnie z VdS, NFPA oraz FM wydane przez CNBOP-PIB.

Inżynierowie posiadają wymagane oraz dodatkowe rozszerzone ubezpieczenia OC inżyniera.

Pracownia komputerowa wyposażona jest w oprogramowanie CAD oraz programy branżowe Instalsan, ProfilKoordynator i inne.

Odbiorcami usług są biura architektoniczne, firmy wykonawcze, inwestorzy prywatni i publiczni.