Oferta

MANAGER PROJEKTU

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

ADMINISTROWANIE KONTRAKTAMI I ROSZCZENIAMI

Każda inwestycja musi mieć swojego dobrego managera. Musi być określona wizja celu od zalążka pomysłu, aż do zakończenia realizacji. Dobry i skuteczny manager musi umieć połączyć wszystkie etapy projektu inwestycyjnego, bowiem każdy z poszczególnych etapów oddziałuje na kolejny, niosąc ze sobą konkretne konsekwencje. Jeżeli manager nie potrafi spojrzeć na całość inwestycji bez przewidzenia skutków ekonomicznych, społecznych, rozliczeń czy sporów między wszystkimi stronami inwestycji, to inwestycja może się nie udać.
My skutecznie łączymy wszystkie etapy tak, aby Inwestor mógł się cieszyć osiągniętym celem - udaną inwestycją.

Posiadamy bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą reprezentowanie Inwestora i obronę jego interesów, nadzór nad wykonaniem robót sanitarnych, doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe oraz prawne oraz kontrolowanie przebiegu inwestycji przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi wspomagających obsługę inwestycji. Tworzymy harmonogramy. Na życzenie Inwestora opiniujemy projekty, decyzje, raporty, przedmiary/obmiary i kosztorysy. Obsługujemy inwestycje prowadzone zgodnie z wytycznymi FIDIC. Kontrolujemy: jakość, postęp, koszty, terminy i wszelkie inne zobowiązania umowne stron.

Instruujemy i pomagamy w zabezpieczaniu i generowaniu dowodów do roszczeń zgodnie z wymogami umownymi. Egzekwujemy realizację zobowiązań Zamawiającego oraz Wykonawcy. Dbamy o płynność finansową kontraktu. Pilnujemy terminów umownych i harmonogramów. Wdrażamy przejrzyste i czytelne procedury roszczeniowe poprzez wprowadzanie sprawdzonych wzorców dokumentów. Potrafimy skutecznie pracować zarówno dla Wykonawcy, jak dla Inwestora - wykorzystujemy efekt synergii i transferu wiedzy. Zadaniem Wykonawcy jest budować, a naszym zadaniem jest dbać o jego interesy.

Firma skutecznie zarządza inwestycjami w specjalności sieci i instalacji sanitarnych. Jesteśmy:
- branżowym managerem projektów,
- branżowym inspektorem nadzoru inwestorskiego,
- administratorem kontraktu z zakresu sanitarnego i zarządzającym roszczeniami

MANAGER PROJEKTU

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

ADMINISTROWANIE KONTRAKTAMI I ROSZCZENIAMI

Każda inwestycja musi mieć swojego dobrego managera. Musi być określona wizja celu od zalążka pomysłu, aż do zakończenia realizacji. Dobry i skuteczny manager musi umieć połączyć wszystkie etapy projektu inwestycyjnego, bowiem każdy z poszczególnych etapów oddziałuje na kolejny, niosąc ze sobą konkretne konsekwencje. Jeżeli manager nie potrafi spojrzeć na całość inwestycji bez przewidzenia skutków ekonomicznych, społecznych, rozliczeń czy sporów między wszystkimi stronami inwestycji, to inwestycja może się nie udać.
My skutecznie łączymy wszystkie etapy tak, aby Inwestor mógł się cieszyć osiągniętym celem - udaną inwestycją.

Posiadamy bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą reprezentowanie Inwestora i obronę jego interesów, nadzór nad wykonaniem robót sanitarnych, doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe oraz prawne oraz kontrolowanie przebiegu inwestycji przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi wspomagających obsługę inwestycji. Tworzymy harmonogramy. Na życzenie Inwestora opiniujemy projekty, decyzje, raporty, przedmiary/obmiary i kosztorysy. Obsługujemy inwestycje prowadzone zgodnie z wytycznymi FIDIC. Kontrolujemy: jakość, postęp, koszty, terminy i wszelkie inne zobowiązania umowne stron.

Instruujemy i pomagamy w zabezpieczaniu i generowaniu dowodów do roszczeń zgodnie z wymogami umownymi. Egzekwujemy realizację zobowiązań Zamawiającego oraz Wykonawcy. Dbamy o płynność finansową kontraktu. Pilnujemy terminów umownych i harmonogramów. Wdrażamy przejrzyste i czytelne procedury roszczeniowe poprzez wprowadzanie sprawdzonych wzorców dokumentów. Potrafimy skutecznie pracować zarówno dla Wykonawcy, jak dla Inwestora - wykorzystujemy efekt synergii i transferu wiedzy. Zadaniem Wykonawcy jest budować, a naszym zadaniem jest dbać o jego interesy.

Świadczymy usługi w zakresie projektowania, czyli wykonywania branżowej lub wielobranżowej dokumentacji projektowej. Naszym głównym celem jest satysfkacja Inwestora poprzez przelanie jego wizji celu na karty dokumentacji projektowej. Projekty obsługujemy kompleksowo, począwszy od uzyskiwania Decyzji Środowiskowych czy Lokalizacyjnych, poprzez wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów, Kosztorysów i wszelkich innych wymaganych przez Inwestora Dokumentów.
Mamy doświadczenie zarówno w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych projektowanych zarówno w technologii wykopowej, jak bezwykopowej, a także w działce instalacji sanitarnych wewnętrznych tj. wodnokanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, ochrony p.poż. (tryskacze, gaz, mgła wodna). Współpracujemy również z projektantami branży elektrycznej i IT, konstrukcyjnej i architektonicznej. Przez deski kreślarskie przeszły zarówno projekty sieci i przyłączy dużych miast i gmin czy pojedynczych budynków, jak instalacyjne opracowania dla obiektów przemysłowych, szpitali, hoteli, czy szeroko pojętej branży deweloperskiej. Zachęcamy również do zapoznania się z zakładką Nadzór i administrowanie kontraktami jako uzupełnienie oferty kompleksowej obsługi Inwestycji.

Projekt instalacji gazowej w 48 h !


Jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa projekt instalacji gazowej w 48 h. W tym celu powinni Państwo dostarczyć następujące dokumenty:
- aktualne warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej wydane przez Zakład Gazowniczy właściwy dla danej Inwestycji,
- jeżeli budynek już jest użytkowany należy dostarczyć opinię kominiarską. Biuro współpracuje z fachowcami z tej branży - nie znasz kominiarza? Zwróć się do nas - pomożemy!
- rzuty budynku z rozmieszczeniem odbiorników gazu, - aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 z lokalizacją obiektu i proponowaną lokalizacją skrzynki gazowej. Jeżeli znasz już przebieg innych przyłączy do swojego budynku - wrysuj je na kopii mapy.